poniedziałek, 1 grudnia 2014

Reklama na stronie internetowej, udostępnianie powierzchni reklamowej na stronie internetowej – podatek dochodowy

Osoby prowadzące strony internetowe zwane blogami (hobbystyczne – nie związane z działalnością gospodarczą) często czerpią z tego korzyść w postaci udostępniania powierzchni do zamieszczania reklam różnych firm, marek, imprez itp. – jak to opodatkować (bo faktem jest, że należy), ile zapłacić podatku, jak to rozliczyć i co jest najkorzystniejsze?
Jeszcze do niedawna umowa o udostępnienie powierzchni reklamowej na stronie internetowej za wynagrodzeniem, w prezentowanym przez Ministerstwo Finansów stanowisku, traktowana była jako umowa nienazwana, której nie można jednoznacznie było przypisać cech ani umowy najmu (gdyż podstawą jej jest wydanie rzeczy), ani umowy dzierżawy (której podstawą jest wydanie rzeczy lub prawa do używania). Strona internetowa swoimi właściwościami nie wskazuje na byt materialny, nie jest rzeczą, a więc nie można jej wydać, nie można też jednoznacznie określić jej jako prawo. Takie podejście doprowadziło do sklasyfikowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tego tytułu (poza działalnością gospodarczą) do „przychodów z innych źródeł” (art. 10 ust. 1, pkt. 9 UPDOF). Opodatkowanie natomiast następowało wg progresywnej skali podatkowej.

Sądy administracyjne przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozliczeń podatników z przychodów osiąganych z reklam na ich stronach internetowych wydawały decyzje odmienne od Ministerstwa Finansów. Dla przykładu:
 • wyrok NSA z dnia 9 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1548/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2010r. sygn. akt I SA/Kr 60/10;
 • wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2485/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 25/10;
 • wyrok NSA z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1305/11, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1448/10).

Powyższe wyroki przywołuje Minister Finansów M. Szczurek w swojej interpretacji ogólnej z dn. 10.09.2014r. - DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, w której to interpretacji podejmuje stanowisko jednolite (takie samo jak sądy administracyjne) w sprawie kwalifikacji do źródeł przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną.

Zgodnie z tą interpretacją, źródła przychodu wg art. 10 ust. 1 pkt.6 to przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanego z działalnością gospodarczą. Oznaczałoby to, że mogą to być również przychody osiągane przez osoby fizyczne z umów nienazwanych, które mają podobny charakter do umowy najmu lub dzierżawy – istotny jest więc charakter umowy zawartej o udostępnienie za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej. Sądy orzekają, że należy właśnie tak kwalifikować tego typu umowy, gdyż nie następuje przekazanie rzeczy, czy też prawa, „jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni reklamowej”.

Taka kwalifikacja przychodów daje możliwość osobie fizycznej na skorzystanie z dwóch form opodatkowania:
 • wg progresywnej skali podatkowej – art. 27 ust. 1 UPDOF;
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – ustawa z dn. 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późniejszymi zmianami).
Takie zróżnicowanie daje możliwość wyboru osobie fizycznej, jakiej wysokości podatek będzie płaciła.


Opodatkowanie wg skali podatkowej


Decydując się na wybór tej formy opodatkowania nie musimy informować o tym US, tylko w odpowiednim czasie (tj. do 30.04 każdego roku za rok poprzedni) rozliczyć uzyskane dochody na PIT-36. Forma tak daje prawo płacenia podatku nie od przychodu (jak to jest w przypadku ryczałtu), ale od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, np. koszt internetu.

Podatek naliczamy samodzielnie co miesiąc i odprowadzamy do US do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień do 20 stycznia następnego roku, chyba, że do tego czasu złożymy zeznanie roczne (PIT-36) i opłacimy obliczony podatek.

Do obliczenia podatku rocznego służy PIT-36, który składa się w US do 30.04 każdego roku za rok poprzedni i na którym możemy rozliczać się wraz z małżonkiem i korzystać z ulg.

W urzędzie skarbowym należy również złożyć oświadczenie kto ten dochód będzie opodatkowywał (czy jeden z małżonków, czy wspólnie i jeżeli wspólnie, to w jakim procencie).

 

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

 

Ta forma opodatkowania nakłada na podatnika obowiązek zapłaty podatku od całości uzyskanego przychodu niepomniejszonego o koszty uzyskania przychodu w wartości 8,5% przychodu.

Podejmując decyzję o wyborze tej formy opodatkowania należy złożyć do naczelnika US oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania:
 • jeżeli uzyskiwanie przychodów z tego źródła rozpoczynamy w ciągu roku – do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu pierwszej wpłaty;
 • jeżeli pierwszy dochód jest za grudzień – do 31 grudnia;
 • jeżeli rozpoczynamy z nowym rokiem – do 20 stycznia.
Jeżeli będziemy korzystać z tej formy opodatkowania również w kolejnym roku, nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia w każdym roku. Jeżeli chcemy natomiast zmienić formę opodatkowania możemy to zrobić raz w roku, do 20 stycznia danego roku, i wtedy należy złożyć oświadczenie o zmianie wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu.

Podatek od osiąganych przychodów obliczamy samodzielnie i zobowiązani jesteśmy uiścić go do US do 20 dnia następnego miesiąca (lub kwartalnie – przy spełnieniu określonych ustawą wymogów), a za miesiąc grudzień w terminie do 31 stycznia – czyli w terminie złożenia rocznej deklaracji na podatek od tych przychodów – tj. PIT-28. PIT-28 nie daje nam możliwości rozliczenia ulgi na dzieci oraz rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Jednakże rozliczając ryczałt na PIT-28 i tak możemy złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem na PIT-37 lub PIT-36.

Przykładowa forma oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu:


Naczelnik Urzędu Skarbowego w …….
Oświadczenie o wyborze opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczam, że od dnia ……………. będę osiągał(a) przychody z tytułu najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej: ………………………….. i jako formę opodatkowania przychodów z najmu wybieram ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

15 komentarzy:

 1. dzięki :). PIT 28 trzeba złożyć do 31 stycznia? dobrze wiedzieć :).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Termin jest do 02.02.2015r., bo 31.01.2015r. przypada w sobotę :)

   Usuń
 2. Wynajmuję mieszkanie i rozliczam się ryczałtem - składam PIT-28.
  Czy w takim przypadku osiągnięte dochody za udostępnianie powierzchni reklamowej na stronie internetowej mogę rozliczyć na PIT-36, czy podciągnąc pod PIT-28.
  Jak to zrobić ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Swobodnie można dokonać wyboru formy opodatkowania. Jeżeli nie rozlicza się dodatkowych kosztów (np. za internet), najkorzystniej jest skorzystać z ryczałtu i płacić niższy podatek - 8,5%, zamiast wg skali podatkowej - i wtedy rozliczyć to na PIT-28. Należy jedynie dopełnić wszystkich formalności związanych z zawiadomieniem urzędu skarbowego.

   Usuń
 3. Dziękuję za odpowiedź, ale w jaki sposób w przypadku zgłoszenia najmu powierzchni internetowej do ryczałtu, wyróżnic w PIT-28 ten przychód od najmu mieszkania ?

  OdpowiedzUsuń
 4. Przychody należy zsumować i wykazać w jednej rubryce razem.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuje za odpowiedź, doszedłem do wniosku, że kwota którą czasami rocznie uzyskuje to od kilkudziesięciu do kilkuset zł i wole to rozliczyc na PIT-36. Czy mogę tak zrobić ? W jednym roku podatkowym złożyć PIT-28 do końca stycznia, a do końca kwietnia PIT-36?
  Jeżeli tak to w jakiej pozycji wpisać ww. dochody? Kiedyś to były inne a teraz ma to być najem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może Pan oczywiście rozliczyć dwa PIT-y w jednym roku, tzn. wynajem lokalu rozliczyć na PIT-28, a wynajem powierzchni reklamowej (o ile nie zgłosił Pan ryczałtu do US) rozliczyć na PIT-36 - w pozycji inne.

   Usuń
 6. Przyłączam się do powyższego pytania z 30 października.
  Ponadto co wpisać w PIT-28/A w przypadku ryczałtu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli pyta Pan o rozliczenie na PIT-36 to nie składa się załącznika PIT 28A, gdyż jest to załącznik do PIT 28.

   Usuń
 7. Chodziło mi o to, ze jak składam PIT-28 za wynajem mieszkania to dołączam pit-28/A, gdzie wpisuje, że jest to najem prywatny.
  Co tam należy wpisać w przypadku ryczałtu z 2 źródeł jak wyżej ktoś opisywał ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najem czy to lokalu, czy powierzchni na stronie internetowej wykazuje się w jednej pozycji - Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - nie wyszczególnia się z czego dokładnie jest ten przychód - podobnie jak na PIT-37 sumuje się dochody z różnych stosunków pracy (jeżeli ktoś posiada więcej niż jeden taki stosunek).

   Usuń
 8. Zamierzam uzyskiwać dochody ze stron internetowych.
  Rozumiem, że aby rozliczać to ryczałtem muszę zgłosić do skarbowego do 20 stycznia.
  Co w przypadku gdy zgłosze przychody ze strony aaa, a w trakcie roku zaczne uzyskiwac przychody jeszcze ze strony bbb lub zrezygnuje z a? Czy rezygnacje i kolejne strony takze musze zgłaszać ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chcąc rozliczać przychody ze stron internetowych należy zgłosić każdą z nich do urzędu skarbowego, gdyż zgłaszając stronę aaa - zgłaszamy tylko jeden tytuł. Zgłoszenie należy złożyć nie do 20 stycznia, a do 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskamy pierwszy przychód (lub 31.12 jeżeli uzyskamy go w grudniu).

   Usuń
  2. Czy powyższa sytuacja odnosi się także do mieszkań rozliczanych w formie ryczałtu i każdy kolejny lokal trzeba zgłaszać ? Czy wystarczy wpłacać zaliczki ?

   Usuń