środa, 31 grudnia 2014

Pozostałe podatki lokalne - maksymalne stawki od 01.01.2015r.

Ministerstwo Finansów obwieszczeniem z dnia 07.08.2014r. (Monitor Polski, poz. 718) wprowadziło nowe górne granice dla podatków lokalnych - nowe stawki wynikają z wysokości wskaźnika cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półroczna 2013r. ogłaszanego przez Prezesa GUS (wzrost cen o 0,40%). Jak już wcześniej pisałam - maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu - uległy zwiększeniu w stosunku do 2014r.. Teraz zwiększenia pozostały podatków lokalnych.

wtorek, 30 grudnia 2014

Podatek od środków transportu - stawki maksymalne od 01.01.2015r.

Ministerstwo Finansów obwieszczeniem z dnia 07.08.2014r. (Monitor Polski, poz. 718) wprowadziło nowe górne granice dla podatków lokalnych - nowe stawki wynikają z wysokości wskaźnika cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półroczna 2013r. ogłaszanego przez Prezesa GUS (wzrost cen o 0,40%). Czy stawki ulegną zmianie od 2015r.?

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Podatek od nieruchomości - stawki maksymalne od 01.01.2015r.

Ministerstwo Finansów obwieszczeniem z dnia 07.08.2014r. (Monitor Polski, poz. 718) wprowadziło nowe górne granice dla podatków lokalnych - nowe stawki wynikają z wysokości wskaźnika cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półroczna 2013r. ogłaszanego przez Prezesa GUS (wzrost cen o 0,40%). Czy stawki ulegną zmianie od 2015r.?

wtorek, 23 grudnia 2014

Zdarzenia gospodarcze na przełomie roku

Zamykając księgi na koniec roku podatkowego należy pamiętać o zasadach kwalifikacji poszczególnych zdarzeń - nie wszystkie faktury otrzymane w całości dotyczyć będą bieżącego roku, nie wszystkie też zdarzenia znajdą pokrycie w wystawionych fakturach w danym roku. Jak kwalifikować takie zdarzenia i jak ujmować je w księgach? W którym roku podatkowym?

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Odsetki od należności podatkowych - plany na 2015r.

W 2015r. mają nastąpić poważne zmiany związane z Ordynacją Podatkową. Ministerstwo Finansów chce podążać w stronę wskazaną przez Komisję Europejską w Komunikacie Komisji do Parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich z dnia 27 czerwca 2012 r. COM(2012) 351.

piątek, 19 grudnia 2014

Certyfikat rezydencji - zmiany od 04.01.2015r.

Certyfikat rezydencji - to dokument urzędowy, w którym zagraniczny organ podatkowy potwierdza rezydencję podatkową podatnika, tzn. miejsce siedziby danego podatnika dla celów podatkowych, gdzie podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

czwartek, 18 grudnia 2014

Samochód użytkowany w celach mieszanych - rozliczenie PIT, CIT

Samochód, który posiada jednostka, zarówno wprowadzony jako środek trwały, jak i ten wykorzystywany na podstawie umowy leasingowej - często użytkowany jest również do celów prywatnych. Czy w takim wypadku jest możliwość zaliczenia kosztów amortyzacji, opłat leasingowych do kosztów uzyskania jednostki? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości - podobnie jak w VAT 50%, 100%? Co zrobić, żeby urząd skarbowy nie podważył tych kosztów, jako koszty podatkowe?

Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu od 01.01.2015r.

Od 01.01.2015r. skala podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu dla podatników PIT nie ulegną zmianie. Wielkość ich utrzymywana jest na niezmienionym poziomie od 01.01.2009r.

środa, 17 grudnia 2014

Nagrody w konkursie dla pracowników a podatek dochodowy PIT

Pracodawcy organizują dla swoich pracowników konkursy,  w których mogą oni wygrywać nagrody pieniężne lub rzeczowe - czy stanowi to przychód pracownika ze stosunku pracy i czy podlega opodatkowaniu PIT? Jakiej wysokości podatek powinien zostać pobrany?

wtorek, 16 grudnia 2014

Roczny bonus a składki ZUS

Na koniec każdego roku firmy podsumowują swoje wyniki i wiele z nich w związku z pozytywnym rezultatem wypłaca bonusy roczne swoim pracownikom. Czy taki bonus podlega oskładkowaniu ZUS, czy jest wyłączony z tego obowiązku? A co jeżeli taki bonus, premia zostanie wypłacona pracownikowi, który już nie pracuje? I co w przypadku, gdy zamiast bonusu pieniężnego otrzyma pracownik rzeczy?

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Usługa najmu lokalu oraz dostawa mediów a podatek VAT

Wynajmowanie lokalu zarówno dla celów mieszkaniowych jak i użytkowych powiązane jest z udostępnianiem mediów - czy podatek VAT dla mediów powinien mieć tą samą stawkę, co podatek dla usługi wynajmu, tzn. czy traktuje się te dwie usługi łącznie, czy może jednak oddzielnie z różnymi stawkami VAT.

Wigilia firmowa - ujęcie kosztów, opodatkowanie pracownika, reprezentacja

Organizacja wigilii firmowej jest coraz częstszym zjawiskiem w wielu jednostkach, jednakże zawsze rodzi pytania na gruncie podatkowym - mamy prawo zaliczyć do kosztów podatkowych, czy nie mamy, musimy opodatkować pracownika za uczestnictwo w takiej imprezie i czy wigilia dla kontrahentów, to też koszt, czy już nie koszt podatkowy?

sobota, 13 grudnia 2014

piątek, 12 grudnia 2014

Oświadczenia małżonków o wyborze opodatkowania najmu prywatnego przez jednego z małżonków - zmiany od 01.01.2015r.

Od 01.01.2015r. następuje zmiana w sprawie składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu przez jednego z małżonków, przy występującej wspólności majątkowej.

Niskocenne składniki majątku

Składniki majątku jednostki - mogą mieć bardzo wysoką wartość, ale często przedsiębiorcy kupują rzeczy np. telefony, smartfony, tablety w bardzo niskiej wartości, za tzw. symboliczną złotówkę, jako dodatek do podpisanej umowy np. umowa z firmą świadczącą usługi komórkowe + telefon, tablet, itp. za 1zł. Co w takim wypadku, jakie są obowiązki/prawa jednostki w zakresie ewidencji?

czwartek, 11 grudnia 2014

Czynny żal

Czynny żal - co to takiego, gdzie się składa i na jakich warunkach? Kogo uchroni złożenie czynnego żalu, a komu nie pomoże?

środa, 10 grudnia 2014

Sprawozdanie finansowe - nieprzekazanie do urzędu skarbowego obwarowane karą od 01.01.2015r.

Podatnicy podlegający pod ustawę o CIT i PIT (prowadzący księgi rachunkowe) - zobowiązani są do składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Dotychczas nie złożenie sprawozdania w terminie nie podlegało karze. Czy coś się zmienia w tej sprawie od 01.01.2015r.?

wtorek, 9 grudnia 2014

Ryczałt na użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników - regulacje PIT

Z dniem 1 stycznia 2015r. nastąpią zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych - wprowadzony zostaje ryczałt od użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników - co się zmieni i na co zwrócić szczególną uwagę...

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Inwentaryzacja - wiadomości ogólne

Inwentaryzacja - co należy inwentaryzować, liczyć, sprawdzać i kiedy? Czy jest obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji każdego roku dla wszystkich składników majątku? Odpowiedzi znajdują się poniżej...

piątek, 5 grudnia 2014

Ewidencja przebiegu pojazdu dla potrzeb PIT

W wielu jednostkach, poza samochodami wprowadzonymi do ewidencji środków trwałych, są również takie, które stanowią np. własność właściciela, a tym samym nie są środkiem trwałym firmy, czy też stanowią własność pracownika, który odbywa delegacje służbowe prywatnym autem. Jak w takim wypadku zaliczać koszty eksploatacji do kosztów podatkowych - w całości, czy w części? Jeżeli w części, to na jakiej podstawie?

czwartek, 4 grudnia 2014

Potwierdzenia sald

Zbliża się okres zamykania roku obrotowego w wielu firmach, a tym samym czas, kiedy do kontrahentów będziemy wysyłać potwierdzenia sald wzajemnych rozrachunków - czy trzeba na coś zwrócić tutaj uwagę, czy takie potwierdzenia sald mogą być nam użyteczne?

wtorek, 2 grudnia 2014

Pożyczki udzielane w najbliższej rodzinie – podatek PCC

Często korzystamy z pożyczek w ramach rodziny – czy ten temat wolny jest od opodatkowania, czy urząd skarbowy również w tą „działkę” zagląda, a jeżeli tak, to co zrobić, żeby zapłacić jak najmniej?
Pożyczanie pieniędzy w rodzinie nie musi rodzić obowiązku podatkowego – należy tylko dobrze zaznajomić się z warunkami, jakie trzeba spełnić, by tak było.

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Reklama na stronie internetowej, udostępnianie powierzchni reklamowej na stronie internetowej – podatek dochodowy

Osoby prowadzące strony internetowe zwane blogami (hobbystyczne – nie związane z działalnością gospodarczą) często czerpią z tego korzyść w postaci udostępniania powierzchni do zamieszczania reklam różnych firm, marek, imprez itp. – jak to opodatkować (bo faktem jest, że należy), ile zapłacić podatku, jak to rozliczyć i co jest najkorzystniejsze?

Boże Narodzenie – bony towarowe, karty przedpłacone oraz paczki świąteczne

Coraz większymi krokami zbliża się Boże Narodzenie i okres wręczania pracownikom przez pracodawcę różnego rodzaju upominków – bonów towarowych czy też paczek świątecznych – czy podlegają one ZUS i PIT, a jeżeli tak, to w jakiej części?

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego – wartość początkowa i amortyzacja

Zakończenie okresu trwania umowy leasingowej dla Korzystającego wiąże się z możliwości wykupu samochodu – ale co dalej z takim autem, amortyzować, nie amortyzować, wliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu? Jakie są uwarunkowania na tle ustawy o podatku dochodowym
i ustawy o rachunkowości?