czwartek, 15 stycznia 2015

Odliczenie od podatku - PIT-2

Ile wynosi kwota odliczenia od podatku w związku z kwotą wolną od podatku? Czy kwota ta ulega zmianie w 2015r.? I kiedy pracodawca może ją odliczyć pracownikowi od jego miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy?
 
Kwota wolna od podatku w 2015r. wynosi tyle samo co rok wcześniej, a więc 3.091zł - oznacza to, że podatek dochodowy zapłacimy od dochodów przekraczających tą kwotę. Przy obliczaniu podatku jest ona odzwierciedleniem kwoty 556,02zł - czyli odliczenia od podatku (wartość miesięcznego odliczenia to 46,33zł). Kwota wolna od podatku może zostać zastosowana tylko wówczas, gdy:
 • podatnik rozlicza się zgodnie z progresywną skalą podatkową - metoda liniowego rozliczania podatku i ryczałt nie dają takich uprawnień;
 • podatnik osiąga przychody z różnych źródeł - może ją zastosować tylko raz (maksymalna kwota roczna to 556,02zł niezależnie od źródeł i ilości przychodów);
 • podatnik rozliczający dochody różnymi metodami (z różnych źródeł) - odliczenie stosuje jedynie do tych rozliczanych wg skali podatkowej;
 • w podwójnej wysokości przy rozliczeniu łącznym z małżonkiem - każdy z nich uprawniony jest do zastosowania swojej kwoty (daje korzyści szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków nie zarobił kwoty wolnej od podatku).

Zakład pracy ma prawo odliczenia pracownikowi kwoty 556,02zł rocznie (46,33zł miesięcznie) od podatku tylko wtedy, gdy przed pierwszą wypłatą jaką otrzyma pracownik w danym roku złoży oświadczenie PIT-2 u swojego pracodawcy.

Jeżeli to oświadczenie zostanie złożone w terminie późniejszym nie odniesie skutku i pracodawca nie będzie miał prawa dokonywania odliczenia w tym roku podatkowym, a tym samym zmniejszania kwoty podatku do zapłaty. Oznacza to, że podatnik zapłaci w każdym kolejnym miesiącu podatek większy o 46,33zł. Nie traci on jednak prawa do rozliczenia tej ulgi w PIT rocznym i otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku.

Przykład: jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie do 10.01.2015r. - pracownik, który pierwsze wynagrodzenie u pracodawcy otrzyma właśnie tego dnia, powinien przed 10.01.2015r. złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie, jeżeli pierwsze wynagrodzenie będzie wypłacone 31.01.2015r. to do tej daty pracownik ma czas złożyć stosowne oświadczenie na PIT-2.

Oświadczenie PIT-2 mówi o tym, że pracownik określa płatnika (zakład pracy, w którym jest zatrudniany) do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty odliczenia, tj. 556,02zł, gdyż:
 • nie otrzymuje emerytury lub renty;
 • nie osiąga dochodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP;
 • nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany odprowadzać zaliczki w ciągu roku podatkowego na podstawie art. 44 ust. 3 UPDOF, tj. dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy.
Oświadczenia PIT-2 pracownik nie musi składać w każdym roku podatkowym, chyba, że zaszły okoliczności zmieniające stan faktyczny, czyli pracownik zacząłby np. osiągać dochody z najmu opodatkowane wg skali podatkowej.

Jakie jeszcze są uwarunkowania przy stosowaniu odliczenia:

Jeżeli pracownik jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, ale przychody z niej opodatkowuje metodą liniową, lub ryczałtem - zachowuje prawo do stosowania odliczenia u pracodawcy i może takie oświadczenie złożyć.

Jeżeli pracodawca zmieniałby termin wykonywania wypłat np. z 10-tego następnego miesiąca na 30-ty danego miesiąca - ma prawo potrącić tylko raz kwotę 46,33zł, gdyż mimo, iż pracownik w danym roku otrzymałby 13 wynagrodzeń, kwota wolna od podatku pozostaje nie zmienna i rocznie wynosi 556,02zł.

Jeżeli pracownik pracuje w dwóch firmach jednocześnie, otrzymuje dwa wynagrodzenia i u jednego pracodawcy stosowane jest odliczenie - to w przypadku zrezygnowania z pracy w ciągu roku u tego pracodawcy nie ma możliwości złożenia oświadczenia u drugiego pracodawcy do stosowania tego odliczenia, gdyż byłoby ono złożone po otrzymaniu już pierwszego wynagrodzenia. Oznacza to, że dopiero w następnym roku pracownik ma prawo złożyć PIT-2 u swojego pracodawcy o obniżanie zaliczek miesięcznych o kwotę odliczenia przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie za niepełny etat, złożył u pracodawcy oświadczenie PIT-2, a podatek do zapłaty jest niższy niż 46,33zł - czyli kwota odliczenia - podatek do odprowadzenia wynosi zero.
 

PODSUMOWANIE:
 • kwota wolna od podatku w 2015r. wynosi 3.091zł, roczna kwota odliczenia od podatku wynosi 556,02zł, miesięczna kwota odliczenia od podatku wynosi 46,33zł;
 • odliczenia dokonuje płatnik po otrzymaniu od pracownika przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku temu pracownikowi oświadczenia PIT-2;
 • jeżeli nie zmienia się stan faktyczny do zastosowania odliczenia przez zakład pracy kwoty zwolnionej - oświadczenia składane w latach wcześniejszych są skuteczne;
 • nie złożenie oświadczenia w odpowiednim terminie skutkuje tym, że pracodawca nie ma prawa obniżać zaliczki na podatek o kwotę odliczenia - co oznacza, że pracownik zapłaci miesięcznie o 46,33zł więcej podatku;
 • pracownik ma prawo rozliczyć pełną kwotę rozliczenia w danym roku w deklaracji rocznej - co oznacza, że może odzyskać nadpłacony podatek.
 
WAŻNE! Jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze pierwszego wynagrodzenia od nowego pracodawcy właśnie teraz jest czas, by złożyć oświadczenie uprawniające do odliczania od zaliczek miesięcznych kwoty 46,33zł zmniejszającej nasz podatek do zapłaty do urzędu skarbowego.

1 komentarz:

 1. A jak wygląda rozliczanie podatku dochodowego gdy pracujemy za granicą? Rozliczamy się wtedy w polskim urzędzie skarbowym czy musimy zrobić to za granicą?

  OdpowiedzUsuń