środa, 25 lutego 2015

Dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji przez przedsiębiorcę a koszty uzyskania przychodu

Czy przedsiębiorca, który zamierza podnosić swoje kwalifikacje może wydatki z tym związane zaliczyć do kosztów podatkowych? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? I które z poniesionych wydatków mogą stanowić koszty podatkowe?

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zmiana odsetek ustawowych

Przypominam o zmianie odsetek ustawowych z 13%, które obowiązywały w okresie od 15.12.2008r. do 22.12.2014r. na poziom 8% od dnia 23.12.2014r.