czwartek, 27 listopada 2014

Urlop macierzyński i rodzicielski

Pisałam już o uldze na dzieci, jako drugim kroku polityki prorodzinnej naszego rządu. A co było pierwszym krokiem? Pierwszym krokiem było wydłużenie okresu, w jakim można zająć się opieką nad dzieckiem, który byłby opłacany, a nie bezpłatny, jak w przypadku urlopu wychowawczego. Czy warto korzystać i na jakich zasadach?

Ulga na dzieci wg nowych zasad już w rozliczeniach za 2014r.

Prezydent w dniu 24.11.2014r. podpisał ustawę uchwaloną 24.10.2014r. w sprawie nowych zasad przyznawania ulg podatkowych na dzieci.
Przynosi ona korzyści dla rodzin, które nie otrzymywały pełnego zwrotu ulgi ze względu na wysokość zapłaconego (należnego) podatku do urzędu skarbowego. Premier zapowiadał, że rodziny te odzyskają całą ulgę, jednakże nie do końca to tak wygląda.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Najem prywatny nieruchomości

Wynajem nieruchomości (np. mieszkania w bloku) – jak to działa, czy przynosi korzyści i jakich obowiązków trzeba dopełnić, by funkcjonowało to prawidłowo.

czwartek, 20 listopada 2014

Wykorzystywanie samochodu do celów mieszanych – 50% odliczenia podatku VAT

Podatnik , który wykorzystuje auto niewprowadzone do ewidencji środków trwałych (na podstawie np. umowy leasingu operacyjnego) na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (czyli prywatnie) ma prawo odliczyć podatek VAT w wysokości 50% kwoty podatku od wydatków związanych z tym pojazdem. Jak mówi art. 86a, ust. 1 są to kwoty:

środa, 19 listopada 2014

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego - odliczenie VAT

Tytułem wstępu - przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch rodzajów leasingów: leasingu finansowego lub operacyjnego. Podstawowa różnica między nimi wynika z podpisanej umowy definiującej kto ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu finansowego jest to leasingobiorca, natomiast w leasingu operacyjnym będzie to leasingodawca. Drugą z istotnych kwestii jest automatyczne przeniesienie własności z leasingodawcy na leasingobiorcę po upływie okresu umowy w przypadku leasingu finansowego po cenie dużo niższej od ceny rynkowej (często w wysokości raty leasingowej). Leasing operacyjny natomiast daje możliwość (ale nie nakłada obowiązku) wykupu auta przez leasingobiorcę na podstawie odrębnej od rat leasingowych transakcji. Kwota wykupu jest niższa niż cena rynkowa i określona już w momencie zawierania umowy o użytkowanie przedmiotu leasingu.

wtorek, 18 listopada 2014

ZUS po terminie

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w z góry określonych terminach, tj.:
- 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - składki odprowadzane z tytułu prowadzonej działalności (za właściciela)
- 15. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - w przypadku, gdy właściciel firmy zatrudnia pracowników.
Należy pamiętać, że dla ZUS ważny jest termin, kiedy dostaje wpływ na konto, a nie kiedy przedsiębiorca wykona przelew ze swojego konta, dlatego należy zadbać oto, by w powyższych terminach pieniądze trafiły już na konto ZUS.

piątek, 14 listopada 2014

Kilka słów wstępu...

Od 7 lat zajmuję się księgowością. Ukończyłam kierunek finanse i rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz zrobiłam III stopień certyfikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Posiadam również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość jest moją pasją i zawód swój wykonuję z prawdziwym zaangażowaniem. Praca stanowi dla mnie źródło satysfakcji. Obecnie poszukuję nowej drogi ekspresji tego co już wiem oraz dodatkowej motywacji do pogłębiania wiedzy. Dlatego też powstaje ten blog. Mam nadzieję, że dzięki niemu któraś z osób odwiedzających uzyska odpowiedź na pojawiające się w codziennej pracy księgowego pytanie, a ja dzięki poszukiwaniu odpowiedzi, bieżącemu przeglądaniu zmian w przepisach będę mogła rozwijać się w tym co lubię. 

Zapraszam wszystkich chętnych do lektury i do zadawania pytań, lub pisania tematów, którymi warto byłoby się zająć tutaj na blogu – a wiem, że życie księgowego każdego dnia dostarcza ich wiele.