czwartek, 7 maja 2015

Firmowa strona internetowa - ujęcie kosztów

Firmy działające na rynku w większości wypadków posiadają swoje strony internetowe, żeby dotrzeć do klienta, zareklamować swoje produkty/usługi, by pozyskać nabywców. Tworząc stronę internetową firma ponosi koszty - jakie to są koszty, jak je kwalifikować, czy amortyzować?


Firmowa strona internetowa - rodzaje kosztów


Budowanie strony internetowej pociąga za sobą koszty z utworzeniem adresu strony (czyli domeny internetowej), hostingiem, pozycjonowaniem oraz dopasowaniem do potrzeb sprzedającego, tak by oferowane przez niego towary znalazły swoich nabywców.
Zacznijmy od utworzenia adresu strony, czyli nabycia i rejestracji domeny internetowej - nazwy, pod którą dana firma będzie funkcjonowała w internecie. Najczęściej firmy w adresie wpisują coś, co je identyfikuje - swoją własną nazwę, kluczowy produkt, itp. - tak, by klienci w łatwy sposób mogli odnaleźć szukaną firmę i nazwa ta była prosta do zapamiętania. Wydatki związane z utworzeniem adresu strony należy kwalifikować jako koszty pośrednie działalności i rozliczać na zasadach ogólnych, czyli w momencie ich poniesienia - koszty te wykazują związek z osiągniętymi przychodami (art. 15 ust.1 UPDOP, art. 22 ust. 1 UPDOF).
Hosting polegający na wykupieniu miejsca na serwerze zewnętrznym, gdzie będą przechowywane informacje niezbędne do funkcjonowania strony oraz jej pozycjonowanie, czyli zapewnienie wysokiego miejsca w wyszukiwarkach internetowych - również pociąga za sobą ponoszenie kosztów.  Koszty te będą stanowiły koszty podatkowe związane z utrzymaniem strony oraz jej atrakcyjnością.
Firmy korzystają również z grafików komputerowych, programistów, by przygotowali stronę w jak najlepszy sposób do użytkowania dla klientów i jak najlepiej promowali na niej dane produkty. Poniesione koszty z tym związane również będą stanowiły koszty podatkowe.

Wszystkie te koszty wykazują pośredni związek z uzyskiwanymi przychodami, a więc spełniają przesłankę do uznania ich za koszty podatkowe. Dodatkowo nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych, tj. a art. 23 ust. 1 UPDOF i art. 16 ust. 1 UPDOP).

Firmowa strona internetowa - amortyzacja - tak czy nie?


Wszystkie powyższe wydatki mogą podlegać:
  • zaliczeniu do kosztów podatkowych w miesiącu poniesienia;
  • rozliczeniu w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy powstanie wartość niematerialna lub prawna - czyli nastąpi przeniesienie praw autorskich lub licencji przy nabyciu strony. W każdym innym przypadku wydatki związane z zaprojektowanie, utworzeniem i wdrożeniem zalicza się do kosztów pośrednich, czyli takich, które obciążają wynik finansowy w dacie ich poniesienia. Nie ma tutaj również znaczenia wartość tych wydatków.
W sytuacji, gdy firma nabywa prawa autorskie do strony internetowej i spełniają one kryteria do uznania ich za wartości niematerialne i prawne (okres użytkowania powyżej 1 roku i przeznaczenie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą - art. 22b ust. 1 pkt. 4 UPDOF i art. 16b ust.1 pkt. 4 UPDOP) - podlegać będą amortyzacji.


PODSUMOWANIE:
  • koszty związane z utworzeniem adresu strony (domeny internetowej), hosting, pozycjonowanie, koszty programistów i grafików stanowią koszty pośrednie w firmie i zaliczane są do kosztów podatkowych w dacie poniesienia;
  • jeżeli nastąpiło przeniesienie praw autorskich, licencji w momencie nabycia strony internetowej - powstaje wartość niematerialna i prawna, która będzie podlegała odpisom amortyzacyjnym.

1 komentarz:

  1. Dziękuję, właśnie w zeszłym tygodniu zamówiłem stronę internetową dla swojej firmy i zastanawiałem się, jak to rozliczyć (póki co sam prowadzę księgowość).

    OdpowiedzUsuń